Rally Obedience

Tento sport je vhodný pro všechny typy psů i jejich věk, stejně jako pro hendikepované psy. Starší psi mají vlastní kategorii s eliminací skoků a úpravou poloh. Je to sport vhodný i pro hendikepované psy (např. hluché či slepé). Je vhodným sportem pro děti i seniory.

Podstata sportu spočívá v prvcích poslušnosti na dráze s kartami, které předepisují požadovaný cvik. Tento sport není tak náročný na preciznost provedení v porovnání např. s OB, psovod může používat libovolné množství povelů a posunků, v závislosti na pravidlech té které země smí psa i odměňovat. Soutěžní pravidla zvyšují svoji náročnost v jednotlivých stupních RO Z, RO 1 – 3, RO S (senior). Hodnotí se především spolupráce psovoda a psa.

Více o tomto sportu se dočtete zde: https://rallyobedience-cr.webnode.cz/o-rally-obedience/