Rally Obedience

Oproti klasické Obedience je Rally O více neformální, uvolněné a méně přísné. V této variantě lze psa během plnění úkolů hlasem povzbuzovat. Na rozdíl od obedience není rally náročné na přesnost a preciznost provedení cviku, počet povelů a posunků. Sport je vhodný pro všechny věkové kategorie psů i psovodů. Na dráze se smí pes odměňovat a povzbuzovat.

A oč v rally jde? V rally jsou prováděné cviky poslušnosti na „dráze“, kde jsou rozmístěny stanoviště s kartami. U každého stanoviště se provádí „kartou požadovaný“ dílčí cvik. Základ rally je vzájemná spolupráce psa a psovoda zábavnou formou.

Více o tomto sportu: http://www.obedience.cz/rally-obedience