Obedience

 Vhodné pro začátečníky až po OB3 týmy, individuální cviky dle řádu, skupinové cviky a rušivky, stewardovaný trénink, příprava na zkoušky a závody.

V tomto sportu je důležitá souhra psa a psovoda, žádoucí je radostný a kontaktní projev psa s co největší přesností provedení cviku. Obedience má 4 kategorie, kde každá čítá 10 cviků, přičemž se hodnotí jak výkon psa, tak výkon psovoda. Kategorie jsou začátečníci a třídy 1 až 3. Ve třídách OB1 až OB3 jsou cviky shodné s mezinárodním zkušebním FCI řádem.

Co je náplní: individuální cviky, skupinové cviky, situace napodobující závodní prostředí, hry, sebekontrola, rušivky aj.

Více o tomto sportu se dočtete zde: http://klub.obedience.cz