Provozní poslušnost

Vědomá – řízená socializace. Pro majitele štěňat od 6 měsíců a pro majitele dospělých psů, kteří potřebují zvládnout základy pošlušnosti, nebo si své znalosti prohloubit či vylepšit.

Co je náplní:  práce s pozorností psa, chůze na vodítku a bez vodítka, přivolání, polohy sedni a lehni, odložení, potkávání psů a lidí, klid psů vůči jiným psům, průchod mezi skupinkou psů nebo lidí, vycházka ve skupině, různá skupinová cvičení  na socializaci a další modelové situace práce s pozorností psa aj.

např. pohyb v městském ruchu a práce se psem v městském ruchu (parkoviště, nákupní centrum, restaurace, náměstí, vlakové/autobusové nádraží, psi za plotem aj.)
nereakce na jiné psy a lidi a na jiné přirozené podněty z okolí (cyklisty, auta, hlasité podněty aj.

Lekce probíhají ve skupinkách 3-6 psů, aby byl zaručen individuální přístup a pes se hodině nenudil. Lekce jsou prokládané hrou.